Ungarn

 

  • Gál, L.: Protestáns lelkipástor a 16. századi Magyarországon [Der protestantische Pastor in Ungarn im 16. Jh.], Tiszaföldvár 1942
  • "A dunántuli egyházkerületben szolgáló lelkÉszek, rektorok és leviták adattára", in: Jószef Köblös-Zsolt Kránitz: "Mindenkor az országban harmadiknak tartott...?" A pápai református kollégium tagolódása a XVIII. század közepéig, in: Actaa Papensia, 5 (2005), 31-195.
    Pfarrer-, Rektorenverzeichnisse etc. des Kirchendistrikt Transdanubien.

***

  • Imreh, B.: "Papok, léviták, mesterek a Marosi ref. egyházmegyében a 17-19. században" [Geistliche, Leviten und Lehrer in der ref. Prov. Maros vom 17. bis 19. Jh.], in: Egyháztörténet, 2 (1944), S. 137-162.
  • Beyer, Th.: "Günser [Köszeg] evangelische Pfarrer als Unterzeichner der Konkordienformel an der Wende des 16, Jh. und später", in: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Österreich, 72 (1956), S. 23-30.
  • Illyés, G.: "A Küküllöi ref. egyházmegye papjai a reformáció korától az erdélyi ref. generális zsinat fennállásáig, 1871-ig" [Die Geistlichen der ref. Prov. Küküllö von der Reformation an bis 1871], in: Egyháztörténet, 2 (1944), S. 281-333.
  • Herepei, J.: "16.-17. Századbeli papok, mesterek és diákok a Szatmári ref. egyházmegyéböl" [Pfarrrer, Lehrer und Studenten der Prov. Szatmár im 16. und 17. Jh.], in: Egyháztörténet, 1 (1943) S. 17-33.